ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡAMMATA

  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως της παρατηρητικότητας, της προσοχής, της δύναμης αυτοσυγκέντρωσης, της κριτικής σκέψης . Έκφραση συναισθημάτων , συσχετισμοί, αναγνώριση ηθικών αξιών , υγειών προτύπων , και ενδυνάμωση στόχων.
  • Καλλιέργεια της αίσθησης της αρμονίας, της τάξης, του ωραίου ,της αξίας της δημιουργίας μέσα από την επαφή με την τέχνη.

Παράγοντες που συντελούν στη νοητική ωρίμανση , την ψυχική ανθεκτικότητα την υψηλή σχολική απόδοση των παιδιών και την εν γένει ανάδειξη του ύψιστου δυναμικού τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα-εκπαιδευτικές εκδρομές, στο χώρο της «Στέγης Ευζωίας και Αριστείας».

Μαθήματα Αριστείας

Οι Έλληνες μαθητές σήμερα δεν αναπτύσσουν πλήρως το δυναμικό και τα ταλέντα τους. Υπάρχουν μαθητές που διαθέτουν υψηλά επίπεδα επίτευξης στο σχολείο, παίρνοντας καλούς βαθμούς, αλλά αυτό δεν έχει συνέχεια σε άλλες πλευρές της ζωής τους όπως οι σχέσεις τους με τους άλλους και η προσωπική τους ευτυχία. Πέρα από το στόχο της υψηλής σχολικής επίτευξης καλούνται να στοχεύουν στη δημιουργία σταθερού χαρακτήρα , υγιούς προσωπικότητας και σε υψηλά επίπεδα ευτυχίας. Αυτά επιτυγχάνονται μόνον με την ανάδειξη του ύψιστου δυναμικού τους.

Αυτό ακριβώς το στόχο έχουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της «ΣΤΕΓΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ και ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» , να συμβάλλουν στην προοπτική ανάδειξης του ύψιστου δυναμικού του μαθητή.

Απευθύνονται σε παιδιά του Δημοτικού και υλοποιούνται σε συνεργασία της ΣΤΕΓΗΣ με τις «ΑΓΙΟΡΑΦΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ» σε συνεννόηση με το σχολείο σε μία ημερήσια επίσκεψη των μαθητών στο χώρο .

Τα παιδιά παρακολουθούν οπτικοακουστικό υλικό με περιεχόμενο Ελληνικού Πολιτισμού και Λαικής Παράδοσης που έχει επιμεληθεί από την εκπαιδευτική ομάδα του Συλλόγου . Ιστορία του τόπου μας από την αρχαιότητα στο σήμερα, Μυθολογία, Λογοτεχνία , Θρησκευτική Παράδοση κ.α. Μετά ακολουθεί συζήτηση των μαθητών επί του θέματος που παρακολούθησαν .

Επίσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα από τα εργαστήρια ζωγραφικής, αγιογραφίας, αργυροχρυσοχοίας , ξυλογλυπτικής , ψηφιδωτού ή να δουν χρηστικά αντικείμενα της ελληνικής υπαίθρου του τελευταίου αιώνα και να ενημερωθούν για τη χρήση τους.