ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΜΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΜΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝΤΑΣ

Η φιλοσοφία αναπτύχθηκε κυρίως στην αρχαία Ελλάδα και ξεκίνησε ως αφηρημένη και θεωρητική έρευνα της Αλήθειας με τους προσωκρατικούς φιλοσόφους.

Το νέο στοιχείο που φέρνει ο Πυθαγόρας στην ελληνική σκέψη είναι η σύλληψη της φιλοσοφίας ως τρόπου ζωής. Ο ίδιος δεν άφησε κείμενα. Ο Σωκράτης μίλησε για Ηθική και υποδείκνυε αυτό το τρόπο ζωής. Ο Πλάτωνας κατέγραψε τους διαλόγους του Σωκράτη.

Κατόπιν ο Αριστοτέλης, με την εκπληκτική δυνατότητά του, μετατρέπει σε φιλοσοφική θεωρία την εμπειρία του μέσου ανθρώπου. Οι δύο φιλόσοφοι Πλάτων και Αριστοτέλης σφράγισαν με το έργο τους όχι μόνο την εποχή τους αλλά και όλους τους μετέπειτα αιώνες φτάνοντας ως τις μέρες μας καθώς οι ιδέες τους επηρέασαν όλους τους νεότερους φιλοσόφους οι οποίοι με τη σειρά τους θεμελίωσαν αρχές που συνέβαλαν στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.

Το ρεύμα της «Φιλοσοφικής Ψυχολογίας» γιγαντώνεται τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρο το Δυτικό κόσμο και στρέφει άμεσα τη ψυχολογία, δηλαδή τη μελέτη και την έρευνα της συμπεριφοράς του ανθρώπου στη Φιλοσοφία.

Μελετούμε τα κείμενα των προγόνων-Φιλοσόφων, και είμαστε στη προοπτική να αναγνωρίζουμε, κατανοούμε τον εαυτό μας και να βιώνουμε την καλλίτερη εκδοχή του!