ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Η Στέγη επιδιώκει να ενθαρρύνει συζητήσεις γύρω από καίρια ζητήματα, την ανταλλαγή ιδεών , να παρουσιάσει ανθρώπους που εμπνέουν με ένα νέο τρόπο σκέψης και να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας με τον εαυτό μας και με άλλους ανθρώπους.